Grensoverschrijdend gedrag meegemaakt of waargenomen?

Zo kun je als getuige of slachtoffer melding maken en hulp inschakelen

Wie kan melden

Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se het slachtoffer of de beschuldigde.

Wat kun je melden?

Alles wat jij belangrijk vindt. Afhankelijk van het gene gemeld wordt zal de melding opgevolgd worden via een groter of kleiner onderzoek. Het is net als een

klachtenprocedure, waarbij je alle onderwerpen van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag.

Bijvoorbeeld: intimidatie, misbruik, discriminatie, pesten, uitsluiting, matchfixing of doping gebruik.

Vertrouwens contact persoon (VCP)

Dit zijn bij Handbal Domstad:
Sara Louws & Esther de Graaff.

Zij kunnen je helpen met een volgende stap.

E-mail:

vcp.handbaldomstad@gmail.com

Bestuur

Als je wilt dat de situatie direct stopt maak dan een officiële melding bij het bestuur. Dan zullen zij actie ondernemen.

E-mail:

handbaldomstad@gmail.com

Het NHV

Meldt je het liever niet via Handbal Domstad, dan is er de VCP van het NHV. Het NHV kan een orde maatregel treffen en de NHV-aanklager inschakelen.

E-mail:

vcp@handbal.nl

Centrum Veilige Sport Nederland

Deel je je verhaal liever niet binnen HMS Handbal of weet je niet hoe te handelen? Voor alle soorten vragen en meldingen kun je vertrouwelijk bellen of chatten met de medewerkers en vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook anoniem. Ze begeleiden je bij het inschakelen van hulp, het NHV of politie. En ze zorgen dat jouw melding wordt opgevolgd.

Telefoon

0900-2025590

E-mail

centrumveiligesport@nocnsf.nl

Politie

Bij seksueel misbruik, geweld of discriminatie

kun je altijd bij de politie een melding maken of

aangifte doen.

Slachtofferhulp

Heb je iets heftigs meegemaakt? Iemand van Slachtofferhulp of Centrum Seksueel Geweld kan je begeleiden en als je het nodig hebt psychologische en medische hulp inschakelen.

Instituut Sportrechtzaak

Een onafhankelijk instituut dat -binnen de sport- jouw melding kan onderzoeken en kan laten beoordelen door een tuchtcommissie. Bij voldoende bewijs, wordt de beschuldigde bestraft.

Dit doen ze voor jou en anderen die veilig en onbezorgd willen blijven sporten.