Veilige Sport

Visie veilige sport

Veilig sporten staat bij Handbal Domstad hoog op de agenda. Om deze reden hebben wij een visie opgesteld omtrent veilig sporten. De visie is als volgt: 

Wij willen een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt en daardoor plezierig kan sporten. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdende gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar aan durven te spreken als iemand zich onverhoopt op een grensoverschrijdende manier gedraagt. Als er dan toch iets misgaat, dan weten wij hoe te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Om iedereen veilig te laten voelen hebben wij binnen onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Bij Handbal Domstad zijn dit Sara Louws en Esther de Graaff.

Mocht zich een situatie voordoen waarin iemand zich onveilig voelt, kan dit lid dit melden bij de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken via:

vcp.handbaldomstad@gmail.com

Gedragscode sporters

Verder hebben wij, naast een vertrouwenscontactpersoon, een gedragscode voor sporters. Deze code is bij alle leden bekend en dient als 'handboek' voor de sporters. Wanneer een lid zich niet aan deze regels houdt, mag iedereen hem of haar daarop aanspreken, of dit melden bij het bestuur en/of één van de vertrouwenscontactpersonen.

Gedragscode trainers en coaches

Naast een gedragscode voor sporters hebben wij ook een gedragscode voor de trainers en coaches. Al onze trainers en coaches hebben de gedragscode ondertekend en handelen hiernaar. Ook hier geldt; mocht iemand zich hier niet aan houden, spreek hem of haar daar op aan of meldt dit bij het bestuur en/of bij éen van de vertrouwenscontactpersonen.

Meldprotocol

Wanneer grensoverschrijdend gedrag wordt waargenomen binnen onze vereniging hopen wij dat dit gemeld wordt!

Iedereen kan melding maken van grensoverschrijdende gedragingen. Wat, wanneer en hoe je kan melden?