Bestuur en commissies

Het bestuur en de commissies worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.

Tijdens de laatste ALV in 2022 zijn de onderstaande bestuursleden verkozen en zijn er een zestal commissies actief.

Bestuur Handbal Domstad

Larissa Bril

Nina de Munnik

Ronald Muijtjens

Esther de Graaff

Anouk van Veldhoven

Binnen Handbal Domstad zijn de volgende commissies in het leven geroepen om de dagelijkse gang van zaken te ondersteunen:

  • Technische commissie
  • Sponsorcommissie
  • Activiteitencommissie
  • PR -commissie
  • Kascommissie
  • Adviesgroep beleid

Technische commissie

De technische commissie houdt zich bezig met alle organisatorische taken binnen de vereniging. Zij denken mee over de wedstrijdplanning, trainingen, het indelen van de teams en het vinden van coaches en trainers voor de club. 

tc.handbaldomstad@gmail.com

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie helpt de vereniging financieel gezond te houden door voor extra inkomsten te zorgen. Zij hebben contact met sponsoren, de vrienden van Handbal Domstad en organiseert sponsorevenementen. 

sc.handbaldomstad@gmail.com

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie zorgt voor de nodige gezelligheid naast het handballen. Zij organiseren de verenigingsdag, interne toernooien, borrelavonden en nog veel meer. Heb je een goed idee voor een feestje? Neem dan contact met ze op.

ac.handbaldomstad@gmail.com

PR-commissie

De PR-commissie is verantwoordelijk voor alle communicatie binnen en buiten de club. Denk hierbij aan deze website, het onderhouden van social media en de HMS Handbal nieuwsbrief. Wil jij iets kwijt in de nieuwsbrief? Stuur hen dan een mailtje!

pr.handbaldomstad@gmail.com

Kascommissie

De kascommissie controleert de boekhouding van de vereniging.

Adviesgroep beleid

De adviesgroep beleid helpt het bestuur met het opstellen van het beleid. Zij denken mee over de toekomst en visie van de vereniging.